Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Po polsku

Obsah

JESKYNNÍ SYSTÉM POSEIDONMotto: "Náhle se vynořil z mořských vln Poseidon a udeřil do lodi dlaní. V tom okamžiku se celá loď se vším, co na ní bylo, proměnila v kámen a kámen narostl až ke dnu a pevně se v něm zakotvil."

Staré Řecké báje a pověsti (Eduard Petiška 1986)


V centrální části Teplických skal se nachází podzemní labyrint Poseidon. Jedná se o složitý systém hlubokých puklin, rozsedlin, puklinových propastí a suťových jeskyní vytvořených v balvanových závalech ze zřícených skalních věží. Labyrint, jehož úhrnná délka je odhadnuta na více než 28 km, je unikátním speleologickým fenoménem, a to nejen svou geomorfologií, ale i specifickým mikroklimatem a výskytem specifických rostlin a bezobratlých živočichů.

Poseidon je pro běžného návštěvníka skal, bohužel, téměř nepřístupný. Malou ukázku toho, co Poseidon ukrývá, nabízí turistům Skalní chrám, který je dlouhý 45 m, vysoký 50 m a pouze 1,5 až 2,5 m široký. Skalní chrám představuje přechodovou vývojovou formu mezi skalní soutěskou a puklinovou jeskyní. Na křížení hlavní pukliny s příčnou je rozšířená a vyúsťuje navenek. V protějším svahu údolí je na téže tektonické poruše další jeskyně.

Film o podzemním labyrintu Poseidon si můžete zakoupit na Blu-ray společně s brožurou v Informačním centru v Teplicích nad Metují nebo na pokladaně u vstupu do Teplických skal za 330-Kč.

Další informace o Poseidonu naleznete zde.