Sociální sítě

FB Teplické skály

FB Informační centrum

instagram

Bannery

vltepliceski kamenecmhfftoulavy batohbroumovskokpquestingkhkkudyznudy

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Po polsku

Obsah

BROUMOV -BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER A DŘEVĚNÝ KOSTEL PANNY MARIEVzdálenost: 17 km 
Trasa:  Teplice nad Metují – Bohdašín – Jetřichov – Broumov  
Atraktivity:
Broumov: Historické jádro města (zapsáné na seznamu chráněných památek jako městská památková zóna) si dodnes uchovalo půdorys slezského typu. Pro tento typ půdorysu je charakteristická dvojice hlavních ulic, které procházejí po celé délce zastavěným prostorem, vymezují ze dvou stran velké tržiště a sbíhající se u obou protilehlých bran. Konečný vzhled měšťanských domů na broumovském náměstí vychází z empíru a historizujících slohů 19. století. Domy jsou přitom často ještě středověkého základu, v některých z nich jsou v přízemí zachovány klenby a kamenné portály. Typickým znakem městské, ale i vesnické architektury jsou sedátka v ostění vchodů do domů.

Broumovský klášter: Benediktinský klášter patří mezi národní kulturní památky České republiky. Opatství je impozantním komplexem, jehož dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby, převážně podle projektu K. I. Dientzenhofera (1726 – 48). Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha stojí v severovýchodní části města, na nejvyšším místě skalního ostrohu. Na hlavní budovy kláštera navazuje bývalé klášterní gymnázium (z r. 1711) s přilehlými hospodářskými budovami na severní straně most (1705) vedoucí přes bývalý příkop do klášterní zahrady.

Hřbitovní kostel Panny Marie: Hřbitovní kostel je poprvé písemně doložen v roce 1383, kdy je zmiňován i hlavní oltář zasvěcený Panně Marii. Kostel a hřbitov byl pravděpodobně založen ještě ve druhé polovině 13. nebo na začátku 14. století.  Nevíme nic o původní podobě kostela, snad kromě toho, že byl postaven ze dřeva. Byl spálen při obléhání města husitskou vojenskou hotovostí hradeckého kraje pod vedením Čeňka z Wartenberka a Hynka Krušiny z Lichtenburka ve dnech 17. až 20. června 1421.

Pivovar Olivětín: Komentovanou prohlídku olivětínského pivovaru spojenou s ochutnávkou lze absolvovat již nějaký ten pátek. Nyní se nabídka rozšiřuje o další atrakci – malou stálou expozici pivovarnictví, zaměřenou zejména na historii Broumovkého pivovaru.